Duyuru: E-Deftere geçmek için son tarih 1 Ocak 2023!
dijital dönüşümde, yenilikçi çözümler

e-Arşiv

Bize yazın size biz ulaşalım

e-Arşiv Nedir?
e-Arşiv; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv, bir elektronik fatura türüdür. Bu faturayı e-arşiv uygulaması aracılığı ile oluşturup müşterinize iletebilirsiniz.
S.S.S

Sıkça sorulan sorular

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin e-Arşiv uygulamasına geçmesi yasal bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra, fatura süreçlerini hızlandırmak, verimliliğini artırmak, maliyetlerini düşürmek isteyen tüm firmalar da e-Arşiv uygulamasından yararlanabilir.

e-Arşiv Fatura raporları, günlük ya da izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv sistemi ya da entegratörler üzerinden GİB'e iletilmesi gerekmektedir. Hazırlanan e-Arşiv raporunda, o gün içinde düzenlenen e-Arşiv Fatura bilgileri ayrıca iptal fatura bilgileri yer alır. İnternetten yapılan bir satışın alıcıya kargolanması sürecinde, düzenlenen e-Arşiv faturasının üzerinde, ''irsaliye yerine geçer" ibaresi ile gönderimi yapılabilir mi? Ürünle beraber gönderilen "irsaliye yerine geçer" yazılı e-Arşiv Faturası yeterlidir. Ayrıca irsaliye düzenlenmesine gerek yoktur. İlaveten, e-Faturanın üzerinde düzenleme tarihiyle birlikte, düzenleme zamanının saat ve dakika olarak yazılması durumunda e-faturanın kağıt çıktısı da irsaliye yerine geçer.

e-Fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, ödeme kaydedici cihazlar üzerinden (yeni nesil ÖKC dahil olmak üzere) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçecektir. e-Arşiv olarak düzenlenen faturaların irsaliye yerine geçebilmesi için “İrsaliye yerine geçer “ifadesi fatura içerisinde yer almalıdır.

Maliye Bakanlığının Resmî Gazete’de yayınlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’ine göre e-Arşiv Uygulamasından faydalanmasına izni verilen mükellefler e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları e-fatura olarak oluşturmak, paylaşmak, saklamak ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. VUK ile belirtilmiş şartlara çerçevesinde, e-Fatura uygulamasını kullanan yani e-faturaya geçenler yine e-faturaya geçmiş olan firmalara yalnızca e-Fatura kesilebilir.

e-Fatura'da, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir. e-Arşiv ise e-Fatura kapsamı dışındaki firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesini ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesini sağlar.

- e-Arşiv, kestiğiniz faturaların elektronik ortamlarda depolanmasını, ibraz edilmesini ve raporlanmasını sağlar.
- Elektronik ortamda faturalarınıza erişim sağlayabilir, nüshasını tek tık ile mail atabilirsiniz.
- e-Arşiv ile muhasebe süreçlerinizi hızlandırıp, fatura işlemlerindeki hata oranlarını düşürebilirsiniz.
- e-Arşiv aynı zamanda irsaliye yerine geçebilir. (Fatura üzerinde ‘’İrsaliye yerine geçer’’ ifadesi kullanılırsa.)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.