dijital dönüşümde, yenilikçi çözümler

e-Fatura

Bize yazın size biz ulaşalım

e-Fatura Nedir?
Elektronik fatura türüdür. Faturaların internet bağlantısı kullanılarak elektronik ortamda düzenlenmesini, paylaşılmasını ve izlenmesini sağlayan bir sistemdir. 1 Eylül 2013 yılından beri kullanılmaktadır. Elektronik ortamda hazırlanan ve kağıda basılmayan bir fatura çeşididir.İtiraz süreleri, iptal ya da iadesi kağıt faturaya göre farklılık gösterir. e-fatura, her iki tarafın da elektronik fatura kullanıcısı olduğu durumlarda kullanılan elektronik fatura çeşididir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunucuları üzerinden alıcı ve satıcıya iletilir.
e-Fatura Zorunlu mudur?
Yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzerindeki tüm işletmeler e-Fatura kullanması zorunludur. Ayrıca e-Faturanın avantajlarından yararlanmak isteyen işletmeler de gönüllü olarak bu uygulamaya geçiş yapabilirler. Gönüllü olarak katılan firmalar, diledikleri zaman sistemden ayrılabilirler.

e-Faturanın Avantajları Nelerdir?

İşletmenin maliyetini azaltır.
Elektronik ortamda basılır ve gönderilir.
Anında müşteriye iletilir.
Dijital ortamda arşivlenir.
Tahsilatlarınızı hızlandırmanızı sağlar.
Hem çevre dostu hem de tasarrufludur.
S.S.S

Sıkça sorulan sorular

İki tip kullanım vardır, birincisi kanun kapsamında kullanım zorunluluğu olan kişiler ve kurumlardır, ikincisi gönüllü olarak e-Fatura hizmetine geçiş yapmak isteyen gönüllülerdir.

2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunuyor. Zorunluluk kapsamındaki işletmelerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmaları gerekiyor.

Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, hizmetin yapıldığı veya malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre aşıldığı takdirde Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesine bağlı olarak %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. 7 günlük süre kuralına uyulduğu takdirde geriye dönük e-Fatura kesimi mümkündür. Bu durumun tek bir şartı vardır; faturanın düzenlenmek istendiği tarih ile cari tarih arasında herhangi bir fatura kesilmemiş olması. Örneğin, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarih 19.06.2019, bugünün tarihi ise 03.07.2019 olsun. Eğer fatura 30.06.2019 tarihinde düzenlenirse usulsüzlük olmaz. Ama e-Fatura 26.06.2019 tarihinde düzenlenirse usulsüzlük olur ve %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası verilir.

Kağıt faturalardaki itiraz mekanizması mevzuatın izin verdiği ölçüde e-Faturada'da uygulanabiliyor. e-Faturada temel fatura ve ticari fatura olarak iki çeşit bulunuyor. Ticari fatura, 7 gün için kabul ve red seçeneği sunarken, temel faturada itirazların sistem üzerinden değil, harici yollardan yapılması gerekiyor.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren "Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2021'de 380 TL olan ceza tutarı, 2022 yılında 500 TL olarak düzenlendi.

E-Faturanın kâğıda basımı geçerli olmayıp elektronik dosya biçiminde saklanması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu'na göre söz konusu saklama zorunluluğu e-faturanın düzenlendiği veya alındığı yılı takip eden beş yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından ise on yıldır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.