dijital dönüşümde, yenilikçi çözümler

e-İrsaliye

Bize yazın size biz ulaşalım

e-İrsaliye Nedir?
e-İrsaliye, bir malın bir adresten başka bir adrese taşınması esnasında düzenlenen sevk irsaliyesinin elektronik ortamda hazırlanmış halidir. e-İrsaliye uygulaması, irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

İrsaliyeyi kağıt olarak hazırlamak zorunda olmayan şirketler, elektronik ortamda hazırlanan e-İrsaliye ile zamandan kazanırlar.
Şirketler irsaliye basım, kargolama, arşivleme giderlerini azaltıp, iş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliği ile işçilik maliyetlerinden tasarruf ederler.
Alıcıya anında ulaşan bilgi ile şirketler kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlar ve dijital arşivleme ile irsaliye bilgilerine hızlıca ulaşabilirler.
Dijital ortamda düzenlenen e-İrsaliye’ler ekonomiye sağladığı faydaların yanı sıra kağıt israfından karbon gazı salınımına kadar çevreye zarar veren pek çok unsurun azaltılmasına yardımcı olurlar.
Muhasebe sistemlerine entegre edilen e-İrsaliye uygulaması ile şirketler tüm irsaliye sürecini tek bir yerden yönetebilirler.
S.S.S

Sıkça sorulan sorular

e-İrsaliye, bu sisteme kayıtlı şirketler arasında elektronik ortamda hazırlanıp gönderilir. Yani e-irsaliye gönderimi yalnızca gönderici ve alıcının e-irsaliye kullanıcısı olması halinde yapılır. Taraflardan biri e-irsaliye kullanmıyorsa e-arşiv fatura ya da sevk irsaliyesi ile irsaliye gönderilir.

Daha önceden yıllık cirosu 5 milyon TL olan ve yalnızca internetten satış gerçekleştiren firmaları kapsayan e-Arşiv zorunluluğu, son yayınlanan taslak tebliğ ile yıllık cirosu 5 milyon TL olan ve “internette satış yapıyor olmasına bakılmaksızın” tüm şirketleri kapsamaktadır.

Mal sevkiyatı sırasında irsaliyenin kağıt çıktısı ya da elektronik görüntüsü araçta bulundurulmak zorundadır. Araçta bulunmaması ya da görüntülenebilir olmaması durumunda yol denetim memurları tarafından sorgulama ve doğrulama yapma işlemine olanak sağlanamamış olur.

Sevk irsaliyesi ile teslim edilen mallarda 7 günlük süre vardır. 7 gün içinde faturası düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak 7 günlük süre içinde teslim tarihinde düzenlenmesi gerekmektedir. Farklı bir tarihe düzenlenemez.

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda düzenlenen elektronik bir belgedir. Sevk irsaliyesi kullanan firmalar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapan firmalar dijital ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar.

e-İrsaliye mükellefleri, elektronik irsaliyelerini ve yanıtlarını, 10 yıl boyunca muhafaza etmek ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.