dijital dönüşümde, yenilikçi çözümler

e-SMM

Bize yazın size biz ulaşalım

e-SMM Nedir?
Serbest meslek erbaplarının, kişisel bilgi veya beceri ile yaptıkları mesleki faaliyetlerine karşılık, tahsilat yapabilmek için düzenlenmek zorunda oldukları belgeye “Serbest meslek makbuzu” denir. Yapılan bir iş karşılığında işveren adına değil de bireysel olarak ödeme alınıyorsa karşı tarafa fatura değil; serbest meslek makbuzu kesilmesi gerekir. 01.02.2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayan ve vergiden muaf olmayan tüm serbest meslek erbaplarının, işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasını kullanmaya başlaması zorunludur.

e-SMM Avantajları Nelerdir?

Veri kaybının önler.
Baskı, arşivleme, depolama, kargolama gibi maliyetleri ortadan kaldırır.
Yanlış kesilen faturaların iptali kolayca yapılabilir.
Hatalı işlemler, iade ve ret süreçleri elektronik olarak yönetilir.
Hatalı işlem yapma riski minimuma iner.
e-Mail ve sms ile alıcıya gönderilir.
e-SMM raporu hızlı ve kolayca oluşturulabilir. Bu da size zaman ve verimlilik kazandırır.
İşlemler hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yapılır.
Zamandan tasarruf sağlar.
S.S.S

Sıkça sorulan sorular

* Özel Entegratörler aracılığıyla * GİB Portalı aracılığıyla * Kendi sunucularınız üzerinden GİB'e direkt entegre olarak yapılabilir.

Serbest meslek makbuzu hesaplaması yapılarak serbest meslek erbabı müşterinin ödemesi gereken tutar bulunabilir. Bu hesaplama yapılırken stopaj ve KDV işlenir. Serbest meslek makbuzu hesaplaması şu şekilde yapılabilir: Bir faaliyet karşısında müşterisinden 400 TL tahsil edecek bir serbest meslek erbabının makbuz hesaplaması için: Stopaj (gelir vergisi) = Brüt ücret x %20 400 x %20 = 80 Net tutar: Brüt ücret- stopaj 400 – 80 = 320 KDV: Brüt ücret x %18 400 x %18 = 72 320 + 72 = 392 TL’lik makbuz düzenlenmelidir.

Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Fakat serbest meslek makbuzunda durum farklıdır. Tahsilat esası geçerli olduğundan tahsilat yapıldığı anda makbuz düzenlenmek zorundadır.

e-SMM uygulamasına geçiş yapmak için e-İmza veya mali mühür almanız gerekmektedir. Mali Mühür; Firma kaşesinin elektronik halidir. Kamu Sertifikasyon Merkezinin web sitesi üzerinden başvurusu yapılır. TÜBİTAK tarafından üretilir. e-Fatura başvurusu için gerekmektedir. E-İmza: Şahıslara verilen elektronik imzadır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılardan temin edilebilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.