dijital dönüşümde, yenilikçi çözümler

e-Müstahsil

Bize yazın size biz ulaşalım

e-Müstahsil makbuzu nedir? kimler kullanır?
Defter tutan çiftçilerin veya toptancı niteliğinde bulunan ticari şirketlerin, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında fatura yerine düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.
S.S.S

Sıkça sorulan sorular

* e-Fatura uygulamasına geçen ve Müstahsil Makbuzu düzenleme zorunluluğu olan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde gerekli başvuruları yaparak e-MM uygulamasına geçiş yapmaları ve bu tarihten itibaren istisnai durumlar haricinde Müstahsil Makbuzlarını e-MM olarak düzenlemeleri zorunludur. * Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler, uygulamaya geçtikleri ayın sonundan itibaren Müstahsil Makbuzlarını e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır. * Gelir İdaresi Başkanlığı'nca kendilerine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, belirtilen süre zarfında e-MM uygulamasına geçiş yapması tedarikçilerinden yaptıkları alımlar için düzenleyecekleri Müstahsil Makbuzlarını, e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Defter tutan çiftçi veya toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünlerin satın alındığını göstermeye yarar.

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

Mevzuata göre en geç kaç gün geriye e-SMM kesilmesi gerekir? VUK 231. maddesinde; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." denilmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçiniz.